Safetec kjøpes opp av egne ansatte

Alle de 130 ansatte får mulighet til å investere i selskapet.

NYHETER 20.12.2016 06:00
Av Ane Madsen Knoph
 
Annonse

De ansatte i Safetec Nordic har signert en avtale om kjøp av selskapet fra ABS Group, et uavhengig datterselskap av American Bureau of Shipping.

Avtalen innebærer overføring av Safetec Nordic med alle datterselskap fra ABS Group til Safetecs ansatte.

Fakta

Safetec Nordic
  • Leverer tjenester innenfor risikostyring
  • Har kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen, i tillegg til i Storbritannia, Malaysia og Australia.
  • Var en del av ABS-gruppen som har kontorer i 35 land, og mer enn 2000 ansatte, men er nå kjøpt opp av ansatte.
  • Safetec Nordic har cirka hundre ansatte i Norge.

Foreløpig er det en utvidet ledergruppe med 15 personer som har gått inn med penger i overtakelsen. Før jul skal imidlertid alle de 130 ansatte få mulighet til å kjøpe seg inn. Det skal være lav terskel for å investere, slik at de fleste som vil skal ha mulighet til det.

Effektivitetsgevinst
– Avtalen gjør det mulig for Safetec å styrke vårt fokus på å levere tjenester innenfor risikostyring til de to største markedene våre i Norge; olje- og gass og infrastruktur, i tillegg til andre bransjer. Samtidig fortsetter vi med et tett samarbeid med ABS Group, sier administrerende direktør i Safetec Nordic, Frank Vollen til Sysla.

Han mener oppkjøpet vil gi en stor effektivitetsgevinst. Selskapet har vært gjennom en stor endringsprosess på grunn av situasjonen i olje- og gass-markedet. Tidligere har olje og gass stått for så mye som 80 prosent av virksomheten. Nå er dette segmentet nede i 50 prosent, mens det satses mer på infrastruktur, shipping, kraft og oppdrett.

– Å være en del av et stort amerikansk konsern kan føles tungt og byråkratisk. Nå har vi mulighet til å styre oss selv, gjøre endringer kjappere, og i større grad velge våre samarbeidspartnere. Vi mener endringen i eierskap ivaretar arbeidsplassene på en best mulig måte og vil være positivt for kundene.

Tøff konkurranse 
Selskapet, som jobber med beredskap og risikostyring, har hatt et samlet underskudd før skatt på 42 millioner kroner de siste tre årene. For 2017 er det tatt konservative anslag, og det budsjetteres med samme omsetning som for 2016; rundt 100 millioner kroner. Målsettingen er å få en stabil vekst fra 2018.

– Det er svært tøff konkurranse i dette markedet, og vi har hatt et betydelig dropp i omsetning. Når oppdragene blir færre, reduseres også prisene. Vi regner med svikten i markedet vil fortsette neste år. Men vi har endret butikken, fra å være størst på oljeselskap, rigg og engineering, til å bli store innen infrastruktur og oppdrett.

 Vollen har tro på at Safetec skal klare seg bra videre.

– Vi har mange bein å stå på. Det er risiko ved alle aksjekjøp, det er ikke til å komme vekk fra. Samtidig er dette en investering i egen arbeidsplass, sier han.

Skjermbilde 2016-12-19 kl. 11.00.40

Annonse
Annonse
Annonse