Rederiene tror de må sparke over tusen i år

Rederiene har svart på hva de venter av 2016. I krystallkulen ser de oppsigelser og flere fartøy i opplag.

NYHETER 29.03.2016 15:00
Av Susanne Rislå Andersen
 
Annonse

– Rederiene gjør det de kan for å overleve i en svært krevende situasjon, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Ut fra rederienes egne vurderinger vil 1200 rederijobber forsvinne i 2016.

– Dette vil skje både på sjø og land, men rederiene har flest ansatte på sjøen, så her vil nok de fleste kuttene skje.

– Få lysglimt

Tirsdag la rederiforbundet frem den ferske spørreundersøkelsen om hvordan medlemsrederiene selv tror inneværende år vil utvikle seg. Konjukturrapporten viser at rederiene venter ytterligere nedbemanninger.

– Konjukturrapporten bekrefter et bilde som vi har sett en stund. Det er få lysglimt i det korte perspektivet. Situasjonen er vanskelig og det blir enda tøffere, sier Henriksen.

Ifølge rederiforbundet forsvant totalt 3150 jobber i offshorerederiene i 2015. Med tallene fra offshoreentreprenørene ble tilsammen 7300 permittert eller oppsagt i fjor.

I år er dette tallet ventet å runde 4300.

Det gir seg også utslag i antall opplæringsstillinger, som i løpet av året trolig vil bli redusert med 200.

Svakere lønnsomhet i 2016

Seks av ti rederier tror driftsresultatet svekkes i 2016.  Et av tre rederier tror også det blir vanskelig å skaffe kapital.

– Nå er det likviditeten som er den kritiske faktoren. Rederienes største utfordring blir å betjene lån og betale gjeld til banker og obligansjonseiere, og det er forhandlinger om avdragsfrihet og skyving av avdrag.

Henriksen mener vi vil se strukturelle endringer.

– Vi må være forberedt på at det er rederier ikke klarer forpliktelsene sine. Det kan medføre endringer på bedriftssiden og på eiersiden, enten ved at rederier går sammen eller slår seg konkurs, sier Henriksen, som samtidig tror bankene har høy terskel for å gå inn på eiersiden.

Mange rederier har kontrakter som løper ut. Aktivitetssvikten merkes godt på flåteutnyttelsen til medlemmene.

Basert på rederienes egne prognoser vil ytterligere 10 offshorefartøy legges permanent til kai innen juli, før det stabiliseres. I løpet av fjoråret gikk det derimot fra null til hundre skip i opplag.

Bransjen selv venter imidlertid en betydelig økning i antall rigger i opplag, fra 16 i dag til 23 i løpet av året.

Krevende bilde

– Ved utgangen av fjoråret var hver femte ansatte oppsagt eller permittert, og i løpet av 2016 vil halve riggflåten og hvert sjette offshorefartøy ligge i bøyene. Tørrlastmarkedet er også på sitt verste siden 80-tallet.

Henriksen mener at det er et veldig krevende bilde for maritim næring.

– Nå slår effektene av det kraftige omslaget i offshore inn. Siden rederiene er drivkraften i den maritime klyngen, vil dette nå treffe store deler av det maritime miljøet.

Mens offshorerederienes inntekter falt med 9 prosent i 2015, har deep sea-rederienes hatt en liten vekst i inntekter etter tøffe år siden finanskrisen i 2008.

Det medfører at langtransport-rederiene igjen er den største gruppen i norsk utenriks sjøfart, med 93 milliarder kroner i samlet omsetning i 2015. I år forventes omsetningen å øke til 95 milliarder kroner.

– Her er det flere forhold som slår inn. Selv en liten vekst i verdenshandelen gir utslag i sjøtransporten når 90 prosent fraktes på kjøl. Lavere oljepris har redusert bunkersutgiftene, og i tillegg får deep sea-rederiene noe hjelp av en lavere kronekurs. Vi gleder oss over alle de positive tingene vi kan.

Er dette av interesse for andre? Del saken her:

Annonse
Annonse
Annonse