MMC Green Technology AS ble etablert i 2010 som en spin-off fra de øvrige selskapene i MMC Gruppen. Selskapet har hovedbase på Mjølstadneset i Herøy kommune på Sunnmøre. Formålet var å etablere et selskap med fokus på miljøvennlige løsninger for den maritime industrien, med hovedvekt på Ballastvannbehandling.

MMC Green Technology består av ansatte med lang fartstid fra flere andre forskjellige selskaper i den maritime klyngen på Sunnmøre. Med kunnskap om de høye kravene i maritime operasjoner sikter vi mot målet om å gi våre kunder den beste servicen til enhver tid. Det at vi har utviklet et system som tar liten plass, samtidig som det er enkelt å operere og vedlikeholde, har blitt meget verdsatt i markedet. Dette er blant hovedårsakene til at vi allerede har solgt cirka 100 MMC BWM systemer world wide.

Miljøvennlig rensing

MMC BWMS tilbyr miljøvennlig rensing ved bruk av mekanisk filtrering og UV-behandling. Systemet passer perfekt for nybygg samt for ettermontering på eksisterende skip. Vi hevder at dette systemet har minste bygge- mål på markedet for små og mellomstore båter.

Systemet kan leveres som separate komponenter eller som skreddersydde uniter for flow fra 50m3/t til 1,400m3/t.

Strømforbruket er beregnet til omtrent 15 kW ved en maksimal flow på 150 m3/h. UV-lampene er designet og garantert for levetid på 1000 timer på maksimal effekt. Noe som tilsvarer ca. 5 år f.eks. på et offshore PSV skip, men praksis har vist en betydelig lengre levetid. Denne beregningen er basert på system installert på skip. Tilsvarende lampe kan ha levetid på mer enn 5000 timer for landbaserte applikasjoner.

Systemet kan opereres lokalt, fra kontrollrom eller bro. Kan enkelt integreres i eksisterende systemer av et fartøy som f.eks. IAS, og det kan betraktes som helt automatisk.

 

Automatisk skylling

MMC BWMS leveres med automatisk skylling med ferskvann etter bruk. Dette for å hindre korrosjon og gi et osmotisk sjokk på eventuelle alger og organismer som potensielt er igjen i systemet. Det inngår overhode ingen bruk av kjemikalier i prosessen, noe som gir trygghet til mannskapet og miljø uten å skape gjentagende kostnader. Ingen oppbevaring av farlige kjemikalier om bord.

Siden systemet ble kommersielt tilgjengelig i 2013 er det solgt nærmere 100 MMC BWMS- enheter verden over, der mer enn 60 systemer allerede er installert på havgående fartøyer. Dette gjør MMC Green Technology til en veletablert produsent på markedet.

MMC BWMS er DNV- GL- sertifisert, i tillegg til å være AMS godkjent for United States Coast Guard. Systemet har fullført suksessfulle pretester i henhold til CMFDA, som kreves av USCG for verifisering av UV. Målet er å oppnå endelige USCG Type Godkjenning i løpet av 2017/2018.

 

Kontakt oss for mer informasjon

 

www.mmcgt.no

 

Børge Gjelseth
Sales & Marketing Director
MMC GREEN TECHNOLOGY AS

Phone: + 47 815 70 002

Cell: +47 90 06 11 97