En helt nødvendig korreksjon i prisnivå og kostnadsvekst på norsk sokkel ble langt mer dramatisk enn de fleste hadde forestilt seg. Kontrakter blir stadig mer vektet på pris, og risiko presses i nedover i leverandørkjeden. Samtidig er dokumentasjonskravene ikke blitt særlig redusert, noe som koster bransjen 50 milliarder kroner ekstra i året.

Dette er hovedtema for Oljeindustriens Innkjøpskonferanse 2016, et tema som angår hele leverandørkjeden ned til den minste underleverandør.

Se program og deltakerliste på Innkjøpskonferansen 2016

Anskaffelser er et mangehodet troll og mange etterlyser nå et bærekraftig samarbeid mellom kunde og leverandør, der anskaffelser blir et verktøy for å bygge felles konkurransekraft og man sikrer seg kontraktuelt med rimelige midler.

Dokumentasjonskrav – en kostnadsdriver

Lave oljepriser er en viktig årsak til dagens situasjon, men oljeselskapene og leverandørindustrien ta sin del av ansvaret. Dårlig kvalitet og ineffektive tjenester over tid fra leverandørene har tæret kraftig på oljeselskapenes lønnsomhet. Samtidig har oljeselskapenes vidløftige og ukoordinerte dokumentasjonskrav drevet prisene opp. I stedet for å benytte anledningen til rasjonalisering og effektivisering mot en robust og fleksibel modell, er fokus på pris og at leverandørene må bære en økende andel av risikoen.

Det er betenkelig når kostnadsnivået for identiske leveranser til norsk sokkel er 20-30 prosent høyere enn til andre selskaper i olje- og gassnæringen. De økte kravene til dokumentasjon og spesifikasjon kan bidra til å svekke sikkerheten, ikke øke den, fordi de ofte er motstridende og irrelevante for det produktet som skal leveres.

Konferansen setter søkelyset på viktige spørsmål som:

  • Er dette bærekraftig verdiskapning i et høykostlandland hvor nettopp samarbeidet mellom oljeselskapene og resten av verdikjeden har vært et fundament for utviklingen og industriens globale suksess?
  • Hvordan kan operatørene sikre best mulig verdiskaping (kost/fat), samtidig som  leverandørene oppnår marginer for sin teknologiske kompetanse og prosjektgjennomføring?
  • I hvilken grad er det for ensidig fokus på laveste time- og enhetspris som går på bekostning av den totale verdiskapingen for både operatører og leverandører?
  • Har oljebransjen noe å lære av norsk landbasert prosessindustri ?
  • Er insentivmodellene i bransjen riktige?
  • Altså hvordan oljeselskapene og leverandørene sammen kan sikre en langsiktig og konkurransedyktig industri.

Om Oljebransjens Innkjøpskonferansen
Oljebransjens Innkjøpskonferanse hadde 250 delegater i 2015 og er på norsk. Den er rettet mot fagmiljø innen innkjøp, kontrakt, logistikk og forsyningstjenester og prosjektledelse og er en møteplass til inspirasjon for hele verdikjeden; operatørselskaper, hovedleverandører, teknologiselskaper, spesialleverandører og akademia.

Se program og deltakerliste for årets konferanse her