Markedssituasjon legger press på bore- og riggmarkedet. Kostnadsfokus, utsettelser, nye kontrakter, risiko og muligheter. Dette er noen av temaene som taes opp på Bore- og riggkonferansen som arrageneres 24-25 mai i Stavanger.

Det er store gjenværende ressurser på norsk sokkel. Brønner vil kunne realisere reservepotensialet, men lønnsomheten trues av kostnadsnivået og fallet i oljepris.

Kostnadsfokus

De siste to års innsats for å få ned brønnkostnadene har fokusert både på plugging, boring og komplettering og vært preget av selskapsspesifikk innsats og tiltak som gir rask effekt, slik som forenkling av brønnløsninger, effektivisering og reforhandling av ratene i kontraktene.

Gode resultater er oppnådd, men det trengs mer for å få lønnsomhet i nye funn og sikre lønnsomhet i alle brønnmålene som er identifisert i eksisterende felt.

Risiko flyttes over på leverandørene
Det snakkes om industriinitiativer og innsats for ny teknologi, nye standarder, bedre samarbeidskultur, nye forretningsmodeller og nye kontraktsincentiver.

Se program og deltakerliste på Bore- og riggkonferansen 2016

Men kan vi, i beste mening, gå for langt?
Kapitalmangel og interne krav til robusthet mot svært lave oljepriser medfører at brønn-, vedlikeholds-, datainnsamlings- og pluggeprogram reduseres eller utsettes. Risiko flyttes over på leverandørene og press på deres inntjening driver effektiviseringsinnsatsen nedover i leverandørkjeden.

Dermed reduseres også innsatsen for teknologiutvikling og medfører oppsigelser og permanente kompetansegap. Nedbyggingen av kapasitet har alvorlige konsekvenser for selskap og ansatte.

På Oljebransjens Bore- og Riggkonferanse belyses disse høyaktuelle problemstillingene gjennom en rekke spennende foredrag og debatter.

Konferansen er en sammenslåing av Borekonferansen og Riggkonferansen og arrangeres i samarbeid med Society for Petroleum Engineers (SPE). Konferansen avholdes Clarion Energy Hotel i Stavanger 25-26. mai 2016 der operatører, riggselskaper, leverandører, kunder og bransjeeksperter vil presentere sine refleksjoner og utsiktene for bransjen generelt.

Vi ønsker deg velkommen til en av årets viktigste konferanser!

Se program  –  Se deltakerliste  –  Meld deg på i dag!

offno-paid-conent