Økt geopolitisk usikkerhet og kraftig økonomisk oppbremsning gjør det nødvendig å tenke nytt. Dagens løsninger må utfordres for å finne de nødvendig besparelser og effektiviseringer. Logistikk av reservedeler er en viktig brikke i driften av skip og et område hvor mulighetene for besparelser er store.

I 2015 har vi opplevd økt geopolitisk usikkerhet, og verdens økonomiske tannhjul er kraftig bremset opp.

Denne utviklingen har satt sitt preg på den maritime verden, og ikke minst på transport og koordinering avvarer som sendes til allverdens skip. Flere og flere skip blir lagt i opplag, og flere og flere maritime virksomheter lider under presset av lave oljepriser.

Trans-it er en innovativ virksomhet som gjennom de siste 20 år har levert reservedeler til skip i hele verden, og derved er en av mange virksomheter som merker økt press fra rederiene. Service blir oftere nedprioritert, og i det nåværende markedet er det prisen som er avgjørende for om produktet blir solgt. Trans-it har vært innovative og har gjennom de seneste år opparbeidet alle forutsetninger for å kunne klare denne omstilling. De har måttet utnytte og videreutvikle vårt nåværende produkt, slik at det matcher våre kunders

behov. Trans-it har redusert kostnadene, samtidig med at vi øker servicen, tilbyr kunnskap og leverer en global kapasitet. Tradisjonelle speditører leverer oftest et produkt hvor de flytter gods fra A-B. Trans-it er involvert i hele transporten fra den ene enden av forsyningskjeden til den andre.

Denne utvidede rollen er et resultat av industriens endringer, og fører til reduserte totale omkostninger for våre kunder. Trans-it tilbyr en bred vifte av tjenester som visker ut grensen mellom speditører og tredjeparts logistikk-utbydere. Trans-it tilbyr en full meny av transport-tjenester som er utformet for å imøtekomme rederienes krevende forespørsler. Trans-it arrangerer tjenester fra “door to deck”, og tilbyr derfor kunden en mulighet for å minimere både arbeidsbyrden, og ikke minst den samlede kostnad.

Trans-it har utviklet en avdeling som kun har kontakt med rederens leverandører, hvilket gir deres kunder mulighet for å kunne fokusere på innkjøp fremfor oppfølgning og samtidig har de hands-on med godset hele veien. Martin Bo Thomsen, Sales Dir. uttaler: “Vi er kundens øre og øyne, og forhindrer derfor mulige toll komplikasjoner før andre tilbydere overhodet hadde sett det komme. Kundene vet at når delene er hentet av Trans-it er det i gode hender”.

Med en suksess-rate på leveringer på 99 % kan Trans-it med god samvittighet uttale seg om dette. Martin Bo Thomsen uttaler videre: “Vi har utviklet en internettbasert løsning hvor våre kunder hele tiden kan følge deres deler, hvilket betyr at våre kunder ikke behøver å ringe eller skrive, men bare enkelt og greit gå på nett og se statusen på deres ordre og forsendelser. I tillegg har vi lykkes med å konsolidere vårt gods, både hos leverandørene men også hos flyselskapene, hvilket har medført en kraftig prisnedsettelse av vårt nåværende produkt. Trans-it formår å forbigå adskillige ledd i en normal transport, og i siste ende resulterer dette i en total besparelse som ikke kan tilsidesettes i det krevende nåværende marine logistikk markedet.”

Les mer om Trans-it her

 

240x200