Statoil og ConocoPhillips har tildelt V&M-kontrakter for 27 milliarder kroner, men marginene er presset.

Kontraktene må gjennomføres med åpne øyne for nye konsepter og gjennomføringsmodeller. Dette vil involvere hele spekteret av underleverandører, noe som i et marked med svært lave oljepriser åpner for spennende forretningsmuligheter. Dette er hva Modifikasjonskonferansen 2016 vil fokusere på.

Konferansen nærmer seg 140 delegater

På konferansen har vi invitert oljeselskapene og V&M kontraktsvinnerne til å belyse hvilken strategi som er lagt til grunn for gjennomføringen og hvordan de vil involvere sine underleverandører. Som vanlig gir de sentrale operatørene og hovedleverandørene en oversikt over kommende prosjekter og forventninger til sine leverandørkjeder. 

Blant foredragsholderne er bl.a. nøkkelpersoner fra Statoil, ConocoPhillips, Shell, Centrica, Aker, Aibel, samt vinnere av de store V&M relaterte rammeavtalene og et knippe spesialleverandører vil presentere sine innovative løsninger. Se fullstendig konferanseprogram her.

Den største vedlikeholdskonferansen

Modifikasjonskonferansen får alltid innholdsmessig meget høye score og i år videreføres det vellykte Rundebordskonseptet, der man kan møte kunder og kolleger fra andre selskap individuelt og paneldebatter og her er noen av temaene som belyses:

– Hvordan øke anvendelsen av industristandarder, standard produkter og teknisk kostnadseffektive løsninger? 

– Hvordan kan anleggenes levetid forlenges med enkle utbedringer?

– Hvordan organiseres arbeidene for best mulig å anvende spesialistleverandørenes kompetanser og løsninger?

– Hvordan realiseres kostnadsbesparelser på minst 30%?

 

Se program og deltakerliste på Modifikasjonskonferansen.no

mod-omgmod-NITO