Dersom et skip under norsk flagg får problemer et eller annet sted i verden, er vakten i Haugesund beredt til å bistå. Vakttelefonen i Sjøfartsdirektoratet er bemannet 24 timer i døgnet, året rundt.

Alf Tore Sørheim

24 TIMER I DØGNET: Norske skip opererer på alle hav i alle tidssoner, derfor er det viktig å kunne tilby en døgnkontinuerlig vakttjeneste, sier underdirektør Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet. FOTO: STEINAR HAUGBERG

–Ofte er det mulig å løse situasjonen der og da, mye kan ikke vente til neste dag. For rederiene er det alfa og omega å drifte båtene, liggetid betyr tapte inntekter, påpeker underdirektør Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet.

Norsk flagg er garantien for at hjelpen fra Sjøfartsdirektoratet ikke er langt unna. Direktoratet legger vekt på at telefonen skal være betjent av kompetente medarbeidere, som har adgang til de rette databasene og lett kan hente fram et sertifikat eller gi et svar på en eventuell dispensasjonssøknad.

–Tilbakemeldinger vi har fått er at servicen og tilgjengeligheten under enkelte andre flagg kan være varierende. Vi er opptatte av at de norske skipene skal seile så lenge sikkerheten er ivaretatt på en god måte, sier Sørheim.

Hjelper kun norskregistrerte skip

Det har hendt at rederier med skip som seiler under andre flagg har vært fristet til å be om hjelp fra Sjøfartsdirektoratet. Da må direktoratet henvise til flagget skipet seiler under. Norsk myndighet kan for eksempel ikke utstede en dispensasjon til et skip som seiler under fremmed flagg.

Underdirektør Sørheim er glad for at direktoratet nå kan tilby en utvidet service til rederier som har sine skip registrert under norsk flagg. Tidligere tok vakttelefonen bare imot meldinger om ulykker eller alvorlige hendelser.

(saken fortsetter under bildet)

UTVIDET SERVICE: Sjøfartsdirektoratet har en døgnbemannet vakttjeneste, som bistår skip som segler under norsk flagg i hastesaker. FOTO: STEINAR HAUGBERG

UTVIDET SERVICE: Sjøfartsdirektoratet har en døgnbemannet vakttjeneste, som bistår skip som segler under norsk flagg i hastesaker. FOTO: STEINAR HAUGBERG

Konkurransefortrinn

–Men det finnes vel en terskel for hva døgnvakten kan bistå med?

–Det bør dreie seg om såkalte hastesaker, eksempler kan være en situasjon hvor vår bistand kan sikre at skipet får drifte videre og unngår unødig liggetid. Norske skip opererer på alle hav i alle tidssoner, derfor er det viktig å ha en 24/7-tjeneste. De fleste setter pris på å få snakke med en kompetent medarbeider som er innstilt på å hjelpe til. Hvis et skip skulle være så uheldig å stå fast på en grunne, gir det trygghet å diskutere situasjonen med en person som forstår situasjonen og kan gi gode råd. Døgnvakten kan kontakte rette fagavdeling, og får ordnet opp i det aller meste. Men vi kan aldri gå på akkord med sikkerheten, det er fundamentet for alle avgjørelser som fattes, understreker Alf Tore Sørheim.

Tilbakemeldingene fra norske rederier er at de setter stor pris på den utvidede servicen på vakttelefonen.

–Denne tjenesten har vært etterspurt, nå er den på plass. Vi er glade for å kunne yte denne servicen. Vår bistand kan bety forskjellen på å få seile videre eller bli holdt tilbake. Tilbakeholdelse er et negativt stempel som følger fartøyet, det er et konkurransefortrinn å ha reine skip, sier underdirektør Alf Tore Sørheim.